3.12. Funkcja h opisana jest za pomocą tabelki: X -5 h(x) 0 -4 1 -3 2 -2 3 -1 4 5 1 6 2 7 a) Podaj wartość funkcji h dla argumentu 0. b) Podaj argument, dla którego funkcja h przyjmuje wartość 2. c) Podaj wzór funkcji h. d) Narysuj wykres funkcji h.

3.12. Funkcja h opisana jest za pomocą tabelki: X -5 h(x) 0 -4 1 -3 2 -2 3 -1 4 5 1 6 2 7 a) Podaj wartość funkcji h dla argumentu 0. b) Podaj argument, dla którego funkcja h przyjmuje wartość 2. c) Podaj wzór funkcji h. d) Narysuj wykres funkcji h.