3.11. W prostokątnym układzie współrzędnych (rysunek obok) przedstawiony jest wykres funkcji g. a) Uzupełnij tabelkę X g(x) funkcji g: -3 -2 -1 1 b) Podaj opis słowny funkcji g. c) Podaj wzór funkcji g.

 3.11. W prostokątnym układzie współrzędnych (rysunek obok) przedstawiony jest wykres funkcji g. a) Uzupełnij tabelkę X g(x) funkcji g: -3 -2 -1 1 b) Podaj opis słowny funkcji g. c) Podaj wzór funkcji g.