3.10. W prostokątnym układzie współrzędnych (rysunek obok) przedstawiony jest wykres funkcji f a) Przedstaw funkcję f za pomocą rządkowanych b) Podaj dziedzinę funkcji f. c) Podaj zbiór wartości funkcji f. d) Podaj wzór funkcji f.

3.10. W prostokątnym układzie współrzędnych (rysunek obok) przedstawiony jest wykres funkcji f a) Przedstaw funkcję f za pomocą rządkowanych b) Podaj dziedzinę funkcji f. c) Podaj zbiór wartości funkcji f. d) Podaj wzór funkcji f.