3.9. Na rysunku obok przedstawiony jest graf pewnej funkcji g. a) Dla jakich argumentów wartość funkcji g jest równa -4? b) Jaką wartość przyjmuje funkcja g dla argumentu -1? c) Podaj wzór funkcji g. d) Narysuj wykres funkcji g. g:X -30 -20 -10 bullet-9 30 10 .-1

 3.9. Na rysunku obok przedstawiony jest graf pewnej funkcji g. a) Dla jakich argumentów wartość funkcji g jest równa -4? b) Jaką wartość przyjmuje funkcja g dla argumentu -1? c) Podaj wzór funkcji g. d) Narysuj wykres funkcji g. g:X -30 -20 -10 bullet-9 30 10 .-1