3.8. Na rysunku obok przedstawiony jest graf pewnej funkcji f. a) Podaj opis słowny tego przyporządkowania. b) Podaj wzór funkcji f. f: X 1,5 0,25 . 50 1 Y 4 5 0,75

3.8. Na rysunku obok przedstawiony jest graf pewnej funkcji f. a) Podaj opis słowny tego przyporządkowania. b) Podaj wzór funkcji f. f: X 1,5 0,25 . 50 1 Y 4 5 0,75