3.7. Funkcja f opisana jest za pomocą wzoru f(1/8), f(1/2), f(1), f(4), f(32) . a) Oblicz f b) Przedstaw tę x in\ 1 8 , 1 2 ,1,4,32\ f(x) = log2 x , gdzie funkcję za pomocą zbioru par uporządkowanych.

3.7. Funkcja f opisana jest za pomocą wzoru f(1/8), f(1/2), f(1), f(4), f(32) . a) Oblicz f b) Przedstaw tę x in\ 1 8 , 1 2 ,1,4,32\ f(x) = log2 x , gdzie funkcję za pomocą zbioru par uporządkowanych.