...

3.122. Funkcja f każdej liczbie naturalnej przyporządkowuje resztę z dzielenia tej liczby przez 5. Czy funkcja ta jest róznowartościowa? Odpowiedź uzasadnij.

3.122. Funkcja f każdej liczbie naturalnej przyporządkowuje resztę z dzielenia tej liczby przez 5. Czy funkcja ta jest róznowartościowa? Odpowiedź uzasadnij.

Zobacz!