...

3.125. Dany jest wzór funkcji f Wyznacz dziedzinę tej funkcji. Następnie wykaż, ze funkcja fjest różnowartościowa. a) f(x)== b) f(x)=3-* 4 +4 d) f(x)=5–x x+1 6-x e) f(x)=- x+3 f) f(x)=- √3x-2 4x-3

3.125. Dany jest wzór funkcji f Wyznacz dziedzinę tej funkcji. Następnie wykaż, ze funkcja fjest różnowartościowa. a) f(x)== b) f(x)=3-* 4 +4 d) f(x)=5–x x+1 6-x e) f(x)=- x+3 f) f(x)=- √3x-2 4x-3

Zobacz!