3.13. Dane są dwa wierzchołki równoległoboku ABCD i punkt P przecięcia się prze kątnych. Oblicz współrzędne pozostałych wierzchołków równoległoboku, jeśli: b) B(4, – 2) , C(2, 7) , P(- 1, 2) a) A(- 3, 5), B(- 2, – 1) , P(3, 1) Narysuj równoległobok ABCD w układzie współrzędnych

3.13. Dane są dwa wierzchołki równoległoboku ABCD i punkt P przecięcia się prze kątnych. Oblicz współrzędne pozostałych wierzchołków równoległoboku, jeśli: b) B(4, – 2) , C(2, 7) , P(- 1, 2) a) A(- 3, 5), B(- 2, – 1) , P(3, 1) Narysuj równoległobok ABCD w układzie współrzędnych

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz