3.14. Dane są trzy wierzchołki równoległoboku ABCD. Oblicz współrzędne czwarte go wierzchołka oraz współrzędne punktu P przecięcia przekątnych, jeśli: b) A(- 5, – 2), B(3, 1) , D(- 2, 5) . a) A(4, 1) , B(2,6),((-8,3) Narysuj równoległobok ABCD w układzie współrzędnych.

 3.14. Dane są trzy wierzchołki równoległoboku ABCD. Oblicz współrzędne czwarte go wierzchołka oraz współrzędne punktu P przecięcia przekątnych, jeśli: b) A(- 5, – 2), B(3, 1) , D(- 2, 5) . a) A(4, 1) , B(2,6),((-8,3) Narysuj równoległobok ABCD w układzie współrzędnych.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz