3.15 Oblicz współrzędne punktu S przecięcia środkowych w trójkącie ABC, jeśli: a) A(0, 0), B(9, 0) , C(0, 6) b) A(- 4, 0), B(- 2, – 5), C(0, 2) 3.15. c) A(- 2, 7), B(1, 2) , C(4, 0) d) A(- 4, – 6), (2, – 11) , C(5, 5) . d)

3.15 Oblicz współrzędne punktu S przecięcia środkowych w trójkącie ABC, jeśli: a) A(0, 0), B(9, 0) , C(0, 6) b) A(- 4, 0), B(- 2, – 5), C(0, 2) 3.15. c) A(- 2, 7), B(1, 2) , C(4, 0) d) A(- 4, – 6), (2, – 11) , C(5, 5) . d)

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz