3.131. Prosta o równaniu x – 2y + 2 = 0 przecina okrag o: x ^ 2 + y ^ 2 – 6x – 16 = 0 w punktach A i B. a) Wyznacz równanie ogólne symetralnej m cięciwy AB. b) Wyznacz współrzędne takiego punktu stokątny M in m , dla którego trójkąt ABM jest pro

3.131. Prosta o równaniu x – 2y + 2 = 0 przecina okrag o: x ^ 2 + y ^ 2 – 6x – 16 = 0 w punktach A i B. a) Wyznacz równanie ogólne symetralnej m cięciwy AB. b) Wyznacz współrzędne takiego punktu stokątny M in m , dla którego trójkąt ABM jest pro

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz