3.132. Dany jest okrąg o: x ^ 2 + y ^ 2 – 8x – 2y – 8 = 0 0. Wyznacz równanie ogólne pro stej k, która jest styczna do tego okręgu w punkcie: a) A(9, 1) b) B(4, – 4) c) C(0, 4) d) D(7, 5)

3.132. Dany jest okrąg o: x ^ 2 + y ^ 2 – 8x – 2y – 8 = 0 0. Wyznacz równanie ogólne pro stej k, która jest styczna do tego okręgu w punkcie: a) A(9, 1) b) B(4, – 4) c) C(0, 4) d) D(7, 5)

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz