3.136. Napisz równania ogólne stycznych do danego okręgu o i przechodzących przez punkt A, jeśli: a) 0 / (x ^ 2) + y ^ 2 = 4, 4(6, – 2) c) 0 / (x ^ 2) + y ^ 2 – 6x – 4y + 3 = 0 , A(- 4, 3) b) 0 / (x ^ 2) + y ^ 2 = 9 , A(- 5, 3) d) 0 / (x ^ 2) + y ^ 2 + 6x + 2y + 5 = 0, A(- 2, 2) 0:x^ 2 +y^ 2 +10x-6y+30=0,A(-7,5 A1-79) 1) 0 / (x ^ 2) + y ^ 2 – 6x + 8y + 21 = 0, A(5, – 1)

3.136. Napisz równania ogólne stycznych do danego okręgu o i przechodzących przez punkt A, jeśli: a) 0 / (x ^ 2) + y ^ 2 = 4, 4(6, – 2) c) 0 / (x ^ 2) + y ^ 2 – 6x – 4y + 3 = 0 , A(- 4, 3) b) 0 / (x ^ 2) + y ^ 2 = 9 , A(- 5, 3) d) 0 / (x ^ 2) + y ^ 2 + 6x + 2y + 5 = 0, A(- 2, 2) 0:x^ 2 +y^ 2 +10x-6y+30=0,A(-7,5 A1-79) 1) 0 / (x ^ 2) + y ^ 2 – 6x + 8y + 21 = 0, A(5, – 1)

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz