3.137. Sieczna k / x + y – 1 = 0 przeciela okrąg o: x ^ 2 + y ^ 2 – 2x + 4y + 1 = 0 w punktach AiB. Następnie w punktach A i B poprowadzono styczne do danego okresu. Wykaz że styczne te tworzą kąt prosty.

3.137. Sieczna k / x + y – 1 = 0 przeciela okrąg o: x ^ 2 + y ^ 2 – 2x + 4y + 1 = 0 w punktach AiB. Następnie w punktach A i B poprowadzono styczne do danego okresu. Wykaz że styczne te tworzą kąt prosty.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz