3.138. Sieczna k: x – y + 1 = 0 przecina okrag o: x ^ 2 + y ^ 2 – 6x – 2y + 1 = 0 w punk tach A i B. Przez punkty AiB poprowadzono styczne do okręgu, które przecinają się punkcie C. Napisz równanie okręgu opisanego w trójkącie ABC

3.138. Sieczna k: x – y + 1 = 0 przecina okrag o: x ^ 2 + y ^ 2 – 6x – 2y + 1 = 0 w punk tach A i B. Przez punkty AiB poprowadzono styczne do okręgu, które przecinają się punkcie C. Napisz równanie okręgu opisanego w trójkącie ABC

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz