3.14. Funkcja f każdej liczbie ze zbioru \ -1,0,1,2,3\ przyporządkowuje kwadrat tej liczby pomniejszonej o 1. a) Zapisz funkcję f za pomocą zbioru b) Napisz wzór funkcji f. par uporządkowanych. c) Dla jakich argumentów wartość funkcji jest równa 4? d) Narysuj wykres funkcji f. 2 3 zbioru par upon 1 TO 2 2 y = g(x) 10 1 -4 -3 – -1 X

3.14. Funkcja f każdej liczbie ze zbioru \ -1,0,1,2,3\ przyporządkowuje kwadrat tej liczby pomniejszonej o 1. a) Zapisz funkcję f za pomocą zbioru b) Napisz wzór funkcji f. par uporządkowanych. c) Dla jakich argumentów wartość funkcji jest równa 4? d) Narysuj wykres funkcji f. 2 3 zbioru par upon 1 TO 2 2 y = g(x) 10 1 -4 -3 – -1 X

Chcę dostęp do Akademii!