3.15. Funkcja g opisana jest za pomocą zbioru par uporządkowanych w następują- cy sposób: \ (0,0),(1,-1) , (4, – 2) , (9,-3),(16,-4)\ ). a) Oblicz wartość wyrażenia 1/3 * [g(4) – g(16)] ^ (1) ). b) Podaj opis słowny funkcji g. c) Napisz wzór funkcji g.

3.15. Funkcja g opisana jest za pomocą zbioru par uporządkowanych w następują- cy sposób: \ (0,0),(1,-1) , (4, – 2) , (9,-3),(16,-4)\ ). a) Oblicz wartość wyrażenia 1/3 * [g(4) – g(16)] ^ (1) ). b) Podaj opis słowny funkcji g. c) Napisz wzór funkcji g.