3.152. Dla jakich wartości parametru m (m in R) okręgi opisane równaniami: g t :(x-m)^ 2 +(y+1)^ 2 =8 oraz o 2 :(x+1)^ 2 +(y-m)^ 2 =2 s są zewnętrznie styczne? Dla znalezionych wartości parametrów wykonaj rysunek. Oblicz współrzędne punktu styczności A.

3.152. Dla jakich wartości parametru m (m in R) okręgi opisane równaniami: g t :(x-m)^ 2 +(y+1)^ 2 =8 oraz o 2 :(x+1)^ 2 +(y-m)^ 2 =2 s są zewnętrznie styczne? Dla znalezionych wartości parametrów wykonaj rysunek. Oblicz współrzędne punktu styczności A.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz