3.153. Dla jakich wartości parametru m (m in R) okręgi opisane równaniami: 0, (x-m)^ 2 +(y+2)^ 2 =20 oraz o 2 :(x+1)^ 2 +(y-2m)^ 2 =5 są wewnętrznie styczne? Dla znalezionych wartości parametrów wykonaj rysunek. Oblicz współrzędne punk tu styczności A.

3.153. Dla jakich wartości parametru m (m in R) okręgi opisane równaniami: 0, (x-m)^ 2 +(y+2)^ 2 =20 oraz o 2 :(x+1)^ 2 +(y-2m)^ 2 =5 są wewnętrznie styczne? Dla znalezionych wartości parametrów wykonaj rysunek. Oblicz współrzędne punk tu styczności A. 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz