3.157 . Wykaż , że obrazem okregu o x ^ 2 + y ^ 2 + 6x – 2y + 6 = 0 w przekształceniu p określonym wzorem P((x, y)) = (1 + 3x, – 3y – 2) , gdzie x, y in R , jest okrąg. Zbadaj wzajemne položenie okregu i jego obrazu

3.157 . Wykaż , że obrazem okregu o x ^ 2 + y ^ 2 + 6x – 2y + 6 = 0 w przekształceniu p określonym wzorem P((x, y)) = (1 + 3x, – 3y – 2) , gdzie x, y in R , jest okrąg. Zbadaj wzajemne položenie okregu i jego obrazu

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz