3.158. Wykaż, że obrazem okręgu 0 / (x ^ 2) + y ^ 2 – 4x + 6y + 12 = 0 w przekształceniu P P((x, y)) = (1/2 * y + 1, 2 – 1/2 * x) , gdzie x, y e , jest okras. Zbadaj x,y in R określonym wzorem P((x, y)) = wzajemne położenie okręgu i jego obrazu

3.158. Wykaż, że obrazem okręgu 0 / (x ^ 2) + y ^ 2 – 4x + 6y + 12 = 0 w przekształceniu P P((x, y)) = (1/2 * y + 1, 2 – 1/2 * x) , gdzie x, y e , jest okras. Zbadaj x,y in R określonym wzorem P((x, y)) = wzajemne położenie okręgu i jego obrazu

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz