3.17. Funkcja f każdej liczbie ze zbioru { -8,-4,-2,0,4\ przyporządkowuje 25% różnicy tej liczby i liczby 6. a) Napisz wzór funkcji f. b) Wyznacz wszystkie wartości funkcji f. C) Oblicz wartość wyrażenia delta 1 2 [-(f(-8)+f(4))] . d) Narysuj wykres funkcji f.

3.17. Funkcja f każdej liczbie ze zbioru { -8,-4,-2,0,4\ przyporządkowuje 25% różnicy tej liczby i liczby 6. a) Napisz wzór funkcji f. b) Wyznacz wszystkie wartości funkcji f. C) Oblicz wartość wyrażenia delta 1 2 [-(f(-8)+f(4))] . d) Narysuj wykres funkcji f.