3.18. Funkcja f każdej liczbie ze zbioru \ -4,-3,-2,-1,0,1,2\ przyporządkowuje resztę z dzielenia tej liczby przez 2. a) Sporządź tabelkę funkcji f. b) Narysuj wykres funkcji f. c) Podaj zbiór tych argumentów, dla których wartość funkcji f jest równa 1.

3.18. Funkcja f każdej liczbie ze zbioru \ -4,-3,-2,-1,0,1,2\ przyporządkowuje resztę z dzielenia tej liczby przez 2. a) Sporządź tabelkę funkcji f. b) Narysuj wykres funkcji f. c) Podaj zbiór tych argumentów, dla których wartość funkcji f jest równa 1.