3.19. Funkcja h każdej liczbie całkowitej przyporządkowuje podwojoną sumę tej liczby i liczby 3. a) Napisz wzór funkcji h. b) Oblicz wartość funkcji h dla argumentu -51. c) Wyznacz argument, dla którego wartość funkcji jest równa 8. d) Czy funkcja h przyjmuje wartość równą 5? Odpowiedź uzasadnij.

 3.19. Funkcja h każdej liczbie całkowitej przyporządkowuje podwojoną sumę tej liczby i liczby 3. a) Napisz wzór funkcji h. b) Oblicz wartość funkcji h dla argumentu -51. c) Wyznacz argument, dla którego wartość funkcji jest równa 8. d) Czy funkcja h przyjmuje wartość równą 5? Odpowiedź uzasadnij.