3.20. Funkcja g każdej liczbie pierwszej z przedziału langle0,15 rangle przyporządkowuje licz bę o 2 od niej mniejszą. a) Sporządź tabelkę funkcji g. wartość wyrażenia (g(11)) g(7)-g(5) b) Oblicz lle punktów, o obu współrzędnych będących liczbami pierwszymi, należy do wy c) kresu funkcji g?

3.20. Funkcja g każdej liczbie pierwszej z przedziału langle0,15 rangle przyporządkowuje licz bę o 2 od niej mniejszą.

a) Sporządź tabelkę funkcji g. wartość wyrażenia (g(11)) g(7)-g(5) b) Oblicz lle punktów, o obu współrzędnych będących liczbami pierwszymi, należy do wy c) kresu funkcji g?