3.21. Funkcja f każdej liczbie rzeczywistej przyporządkowuje kwadrat tej liczby powiększony o 5. a) Napisz wzór funkcji f. b) Wykaż, że f(- 2sqrt(3)) = f(2sqrt(3)) . c) Sprawdź, czy do wykresu funkcji f należą punkty A(- 12, 149) oraz B(- 3, – 4) . d) Uzasadnij, że funkcja f nie przyjmuje wartości równej 4.

3.21. Funkcja f każdej liczbie rzeczywistej przyporządkowuje kwadrat tej liczby powiększony o 5. a) Napisz wzór funkcji f. b) Wykaż, że f(- 2sqrt(3)) = f(2sqrt(3)) . c) Sprawdź, czy do wykresu funkcji f należą punkty A(- 12, 149) oraz B(- 3, – 4) . d) Uzasadnij, że funkcja f nie przyjmuje wartości równej 4.