3.22. Funkcja f opisana jest wzorem f(x) = 5(5 – 4x) + 4x ^ 2 , gdzie x in R R. Wykaz, że dla każdej liczby rzeczywistej a funkcja f przyjmuje wartości nieujemne. Wykres funkcji

3.22. Funkcja f opisana jest wzorem f(x) = 5(5 – 4x) + 4x ^ 2 , gdzie x in R R. Wykaz, że dla każdej liczby rzeczywistej a funkcja f przyjmuje wartości nieujemne. Wykres funkcji