3.23. Który zbiór punktów jest wykresem pewnej funkcji zmiennej x? Odpowiedź uzasadnij. a) b) c) 4 -3 2 2 -1 -1 -3 2 -1 12 3 4 X 4 X d) AY -2 -1 e) AY 4 -3 -2 – 1 10 f) +3 3 4 X -4-3 – 1 4 X -4 N

3.23. Który zbiór punktów jest wykresem pewnej funkcji zmiennej x? Odpowiedź uzasadnij. a) b) c) 4 -3 2 2 -1 -1 -3 2 -1 12 3 4 X 4 X d) AY -2 -1 e) AY 4 -3 -2 – 1 10 f) +3 3 4 X -4-3 – 1 4 X -4 N