3.171. Punkty AIA, sa jednokladne, przy czym środkiem jednokładności jest punk 0(0, 0). Oblicz skalę k tej jednokładności, jeśli: a) A(- 3, 1), A, (6, – 2) c) A(- 2, 0), A, (5, 0) b) A(5, 5), A, (- 1, – 1) d) 4(0,3),A 1 (0,-3)

3.171. Punkty AIA, sa jednokladne, przy czym środkiem jednokładności jest punk 0(0, 0). Oblicz skalę k tej jednokładności, jeśli: a) A(- 3, 1), A, (6, – 2) c) A(- 2, 0), A, (5, 0) b) A(5, 5), A, (- 1, – 1) d) 4(0,3),A 1 (0,-3)

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz