3.172. Sprawdź, czy odcinki AB I CD są jednokladne, jeśli: b) A(- 2, – 1), B(4, 2) , C(2, 1) , D(10, 5) a) A(2, 3), B(5, 6), C(0, – 1), D(1, 2) W przypadku odpowiedzi twierdzącej wyznacz środek Si skalę jednokładności, w której obrazem odcinka AB jest odcinek CD.

3.172. Sprawdź, czy odcinki AB I CD są jednokladne, jeśli: b) A(- 2, – 1), B(4, 2) , C(2, 1) , D(10, 5) a) A(2, 3), B(5, 6), C(0, – 1), D(1, 2) W przypadku odpowiedzi twierdzącej wyznacz środek Si skalę jednokładności, w której obrazem odcinka AB jest odcinek CD. 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz