3.173. Dany jest trójkąt ABC, w którym A(- 5, – 5), (2, – 3), (- 4, – 1) . Trójkąt 4,8. jest obrazem trójkąta ABC w jednokladności do środku S(2, 0) i skali k, gdzie k < 0 Wiedząc, że środkowa trójkąta A, B, C poprowadzona na bok B,C, ma długość 10, oblicz: a) skalę tej jednokładności b) współrzędne wierzchołków trójkąta A 1 B 1 C 1 trójkąta A, B, C . c) pole

3.173. Dany jest trójkąt ABC, w którym A(- 5, – 5), (2, – 3), (- 4, – 1) . Trójkąt 4,8. jest obrazem trójkąta ABC w jednokladności do środku S(2, 0) i skali k, gdzie k < 0 Wiedząc, że środkowa trójkąta A, B, C poprowadzona na bok B,C, ma długość 10, oblicz: a) skalę tej jednokładności b) współrzędne wierzchołków trójkąta A 1 B 1 C 1 trójkąta A, B, C . c) pole

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz