3.174. Dana jest prosta mo równaniu y = 2x – 3 oraz punkt O(0, 0) . Wyznacz rów nanie prostej, która jest obrazem prostej m w jednokładności l 0 ^ k jeśli: a) k = – 3 b) k = 2 c) k = 1/3 d) k = – 1/2

3.174. Dana jest prosta mo równaniu y = 2x – 3 oraz punkt O(0, 0) . Wyznacz rów nanie prostej, która jest obrazem prostej m w jednokładności l 0 ^ k jeśli: a) k = – 3 b) k = 2 c) k = 1/3 d) k = – 1/2

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz