3.175. Prosta k przechodząca przez punkt P(2, 6) ogranicza wraz z dodatnimi pół osiami układu współrzędnych trójkąt o polu 25. a) Wyznacz równanie prostej k. b) Wyznacz równanie prostej m, która jest obrazem prostej k w jednokładności s = 1 1/2 o środku w punkcie O(0, 0) i skali c) Oblicz pole trapezu ograniczonego przez proste kim oraz osie układu współrzęd nych.

3.175. Prosta k przechodząca przez punkt P(2, 6) ogranicza wraz z dodatnimi pół osiami układu współrzędnych trójkąt o polu 25. a) Wyznacz równanie prostej k. b) Wyznacz równanie prostej m, która jest obrazem prostej k w jednokładności s = 1 1/2 o środku w punkcie O(0, 0) i skali c) Oblicz pole trapezu ograniczonego przez proste kim oraz osie układu współrzęd nych.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz