3.176. Wyznacz środek Si skalę k jednokładności J, która okrąg 0,: x ^ 2 + y ^ 2 + 10x – 10y + 41 = 0 przekształca na okrąg o : x ^ 2 + y ^ 2 – 4x – 2y + 4 = 0 .

3.176. Wyznacz środek Si skalę k jednokładności J, która okrąg 0,: x ^ 2 + y ^ 2 + 10x – 10y + 41 = 0 przekształca na okrąg o : x ^ 2 + y ^ 2 – 4x – 2y + 4 = 0 .

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz