3.179. Wyznacz współrzędne takiego punktu A, że styczna do wykresu funkcji f jest równoległa do prostej k, jeśli: w punkcie A a) f(x) = – 2x ^ 2 + x + 1 , k / 5 * x – y – 2 = 0 c) f(x) = – 3/4, k / 12 * x – y – 8 = 0 b) f(x) = (x – 1)/(x + 4) k / x – 5y + 5 = 0 d) f(x) = (3x ^ 2)/(2x – 1), k / 4 * x – 3y – 21 = 0

3.179. Wyznacz współrzędne takiego punktu A, że styczna do wykresu funkcji f jest równoległa do prostej k, jeśli: w punkcie A a) f(x) = – 2x ^ 2 + x + 1 , k / 5 * x – y – 2 = 0 c) f(x) = – 3/4, k / 12 * x – y – 8 = 0 b) f(x) = (x – 1)/(x + 4) k / x – 5y + 5 = 0 d) f(x) = (3x ^ 2)/(2x – 1), k / 4 * x – 3y – 21 = 0

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz