3.180. Wyznacz współrzędne takiego punktu A, że styczna do wykresu funkcji f w punkcie A jest k, jeśli: prostopadła do prostej a) f(x) = 3x ^ 2 + x – 2 , k / x – 5y – 10 = 0 f(x) = – 2/(x ^ 5) k / x + 10y = 0 b) d) f(x) = (3 – x)/(1 – x) k: 2x + y – 5 = 0 f(x) = (2x ^ 2 + 3x)/(4x + 2) , K + 3 * y – 3 = 0 x / 2 * x + 3y

 3.180. Wyznacz współrzędne takiego punktu A, że styczna do wykresu funkcji f w punkcie A jest k, jeśli: prostopadła do prostej a) f(x) = 3x ^ 2 + x – 2 , k / x – 5y – 10 = 0 f(x) = – 2/(x ^ 5) k / x + 10y = 0 b) d) f(x) = (3 – x)/(1 – x) k: 2x + y – 5 = 0 f(x) = (2x ^ 2 + 3x)/(4x + 2) , K + 3 * y – 3 = 0 x / 2 * x + 3y 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz