3.181. wykaż, że styczna do paraboli o równaniu y = x-3x-2, poprowadzona w y = 1/2 * x ^ 2 – 3x – 2 , poprowadzona w punkcie Po odciętej 2, ogranicza wraz z osiami układu współrzędnych trójkąt o polu równym 8.

3.181. wykaż, że styczna do paraboli o równaniu y = x-3x-2, poprowadzona w y = 1/2 * x ^ 2 – 3x – 2 , poprowadzona w punkcie Po odciętej 2, ogranicza wraz z osiami układu współrzędnych trójkąt o polu równym 8.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz