3.186. W którym punkcie wykresu funkcji f(x) = – x ^ 3 należy poprowadzić styczna do tego wykresu, aby pole trójkąta ograniczonego rzędnych bylo równe 54? tą styczną i osiami ukladu wspól ff * (x) = 1/(x ^ 2) gdzie x = , należy poprowa x ne0

3.186. W którym punkcie wykresu funkcji f(x) = – x ^ 3 należy poprowadzić styczna do tego wykresu, aby pole trójkąta ograniczonego rzędnych bylo równe 54? tą styczną i osiami ukladu wspól ff * (x) = 1/(x ^ 2) gdzie x = , należy poprowa x ne0

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz