3.185. Do paraboli o równaniu y = x ^ 2 poprowadzono styczną w punkcie o odciętej ujemnej, która wraz z osiami układu współrzędnych ograniczyła trójkąt o polu rów nym 16. Wyznacz równanie tej stycznej.

 3.185. Do paraboli o równaniu y = x ^ 2 poprowadzono styczną w punkcie o odciętej ujemnej, która wraz z osiami układu współrzędnych ograniczyła trójkąt o polu rów nym 16. Wyznacz równanie tej stycznej. 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz