3.184. Oblicz pole trójkąta ograniczonego ujemnymi pólosiami układu współrzęd nych i ta styczną do wykresu funkcji f(x) = (2 – x)/(x + 2) która jest równoległa do prostej o równaniu 4x + y – 11 = 0 .

3.184. Oblicz pole trójkąta ograniczonego ujemnymi pólosiami układu współrzęd nych i ta styczną do wykresu funkcji f(x) = (2 – x)/(x + 2) która jest równoległa do prostej o równaniu 4x + y – 11 = 0 .

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz