3.198. W okrąg o środku S(6, 4) wpisano trójkąt równoboczny ABC, którego jed. nym z wierzchołków jest punkt A(2, 6) . Oblicz współrzędne pozostałych wierzchot ków tego trójkąta.

3.198. W okrąg o środku S(6, 4) wpisano trójkąt równoboczny ABC, którego jed. nym z wierzchołków jest punkt A(2, 6) . Oblicz współrzędne pozostałych wierzchot ków tego trójkąta.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz