3.199. W trójkącie ABC współrzędne wierzchołków wynoszą: A(- 2, 1) , B(3, 0) , (1, 2). a) Oblicz pole trójkąta ABC. b) Oblicz długość wysokości trójkąta poprowadzonej na bok BC. c) Napisz równanie okręgu opisanego na trójkącie ABC.

3.199. W trójkącie ABC współrzędne wierzchołków wynoszą: A(- 2, 1) , B(3, 0) , (1, 2). a) Oblicz pole trójkąta ABC. b) Oblicz długość wysokości trójkąta poprowadzonej na bok BC. c) Napisz równanie okręgu opisanego na trójkącie ABC. 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz