3.200. W rombie ABCD przekątne przecinają się w punkcie S(2, – 1) . Dwa kolejne wierzcholki rombu mają współrzędne A(m, – 3) oraz B(m + 6, m – 5) , gdzie m in R Wyznacz a) współrzędne wierzchołków rombu b) pole rombu c) cosinus kąta rozwartego rombu d) równanie okręgu wpisanego w romb ABCD.

 3.200. W rombie ABCD przekątne przecinają się w punkcie S(2, – 1) . Dwa kolejne wierzcholki rombu mają współrzędne A(m, – 3) oraz B(m + 6, m – 5) , gdzie m in R Wyznacz a) współrzędne wierzchołków rombu b) pole rombu c) cosinus kąta rozwartego rombu d) równanie okręgu wpisanego w romb ABCD.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz