3.212. Prosta k o równaniu y=ax+ b, gdzie mathfrak a in(0,1) , przechodząca przez punkt PL-3, 2) przecina dodatnią półoś osi OY w punkcie Ai ujemną półoś osi OX w punk cie B. Pole trójkąta OAB, gdzie O(0, 0) jest równe 12, 5 . a) Wyznacz równanie kierunkowe prostej k. b) Prosta m, która jest obrazem prostej k w jednokładności o środku O(0, 0) i skali , przecina oś OY w punkcie D, zaś oś OX w punkcie C. Oblicz pole trapezu k = 6 ADCB. k / 3 * x – 4y

3.212. Prosta k o równaniu y=ax+ b, gdzie mathfrak a in(0,1) , przechodząca przez punkt PL-3, 2) przecina dodatnią półoś osi OY w punkcie Ai ujemną półoś osi OX w punk cie B. Pole trójkąta OAB, gdzie O(0, 0) jest równe 12, 5 . a) Wyznacz równanie kierunkowe prostej k. b) Prosta m, która jest obrazem prostej k w jednokładności o środku O(0, 0) i skali , przecina oś OY w punkcie D, zaś oś OX w punkcie C. Oblicz pole trapezu k = 6 ADCB. k / 3 * x – 4y

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz