3.213. Do wykresu funkcji f(x) = (2 – x)/(x + 4) poprowadzono w punkcie A styczna, która jest prostopadła do prostej 1: 6x – y + 4 = 0 0. Wyznacz współrzędne punktu A.

3.213. Do wykresu funkcji f(x) = (2 – x)/(x + 4) poprowadzono w punkcie A styczna, która jest prostopadła do prostej 1: 6x – y + 4 = 0 0. Wyznacz współrzędne punktu A.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz