3.214. Do wykresu funkcji f(x) = x ^ 2 + 2x k 2x+y= która jest równoległa do prostej k: 2x+y+ 7 = Napisz równanie kierunkowe pro 7 = 0 stej, która jest prostopadła do tej stycznej i przechodzi przez punkt A. 3 poprowadzono w punkcie A styczna,

3.214. Do wykresu funkcji f(x) = x ^ 2 + 2x k 2x+y= która jest równoległa do prostej k: 2x+y+ 7 = Napisz równanie kierunkowe pro 7 = 0 stej, która jest prostopadła do tej stycznej i przechodzi przez punkt A. 3 poprowadzono w punkcie A styczna, 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz