...

3.29. Naszkicuj wykres funkcji f, która kazdej liczbie rzeczywistej ujemnej przypo- rządkowuje liczbę 3, liczbie O przyporządkowuje liczbę 2, zaś każdej liczbie dodatniej przyporządkowuje liczbę 0. a) Podaj wzór funkcji f. b) Podaj współrzędne punktów wspólnych wykresu funkcji f: 1) z osią OY, 2) z osią O

3.29. Naszkicuj wykres funkcji f, która kazdej liczbie rzeczywistej ujemnej przypo- rządkowuje liczbę 3, liczbie O przyporządkowuje liczbę 2, zaś każdej liczbie dodatniej przyporządkowuje liczbę 0. a) Podaj wzór funkcji f. b) Podaj współrzędne punktów wspólnych wykresu funkcji f: 1) z osią OY, 2) z osią O

Zobacz!