...

3.29. Wyznacz dwie naturalne liczby x i y, x < y, dla których zestaw danych 6, 5, 2, 7, 4, 3, x, y ma tylko jedną modę, a mediana tego zestawu danych jest równa 4.

3.29. Wyznacz dwie naturalne liczby x i y, x < y, dla których zestaw danych 6, 5, 2, 7, 4, 3, x, y ma tylko jedną modę, a mediana tego zestawu danych jest równa 4.

Zobacz!