3.31 Wyznacz równanie kierunkowe prostej k przechodzącej przez punkt Pina chylonej do osi OX pod kątem a, jeśli: a) P(0, 0) , a = 135 degrees d) P(3, – 4) , a = 45 ° b) P(0, 6) , a = 30 degrees e) P(- 2sqrt(3), 5), a = 60 degrees c) P(4, 0) , a = 120 degrees f) P(sqrt(6), sqrt(8)) , a = 150 degrees °

3.31 Wyznacz równanie kierunkowe prostej k przechodzącej przez punkt Pina chylonej do osi OX pod kątem a, jeśli: a) P(0, 0) , a = 135 degrees d) P(3, – 4) , a = 45 ° b) P(0, 6) , a = 30 degrees e) P(- 2sqrt(3), 5), a = 60 degrees c) P(4, 0) , a = 120 degrees f) P(sqrt(6), sqrt(8)) , a = 150 degrees °

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz